AMPA Serra de Miramar
Plaça Quarter s/n 43800 Valls (Alt Camp)
Telèfon:
Dilluns a Divendres de 10:00 a 12:00 h
Email: ampaserramiramar@gmail.com