PARTICIPANTS: És obert a tots els/les alumnes de l’Institut Serra de Miramar de Valls

TEMA: “EL MEU INSTITUT”. L’objectiu és conèixer i divulgar el nostre Institut, des de la visió
de l’alumne i des d’una vessant artística. L’alumne podrà escollir qualsevol racó i espai, no podrà
sortir a les fotografies cap persona.

FORMAT I PRESENTACIÓ: Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies en
format digital a una resolució adequada per la seva posterior impressió a paper tamany 20×30. Han
de ser originals i inèdites i poden ser en color o en blanc i negre. L´AMPA Serra de Miramar es farà
càrrec de les impressions. Les fotografies no podran ser alterades digitalment. Tampoc s’accepten
fotomuntatges. Es permeten mínimes correccions de color i lluminositat.

IDENTIFICACIÓ: Cal enviar un correu a la següent adreça electrònica
concursfotografic@ampaserrademiramar.cat indicant a l’assumpte: “Concurs fotografia”.
Aquest correu ha d´incloure les fotografies o enllaç per poder-les baixar, el nom, curs, telèfon i un
pseudònim i títol si en tingués i/o una explicació de l’obra.

INSCRIPCIÓ I TERMINI: Les fotografies es poden entregar abans del 21 de Maig
2021
.

ACLARIMENTS: Escriviu un correu a ampaserramiramar@gmail.com o al telèfon número
722679507

JURAT: Estarà format per persones vinculades a l’art i a la fotografia. Estarà facultat per resoldre
qualsevol altra qüestió no prevista en aquestes bases. El seu veredicte serà inapel·lable. El jurat
no podrà declarar cap premi desert.
La deliberació del jurat és pública i serà el pròxim dia 04 de Juny del 2021. Els guanyadors
s’anunciaran a la pàgina web de l´Institut i de l´Ampa Serra de Miramar, així com a les diferents
xarxes socials.

LLIURAMENT DE PREMIS: El dia 07 de Juny 2021. Ens ficarem en contacte amb els
guanyadors per confirmar l’hora.
PREMIS
Per l’elecció de les fotografies premiades es valorarà el seu contingut artístic, tècnic i la
seva originalitat, i es tindrà en compte el conjunt de la sèrie.
• 1r premi xec regal de 200 euros a bescanviar per material escolar o informàtic.
• 2n premi xec regal de 100 euros a bescanviar per material escolar o informàtic.
• 3r. premi xec regal de 50 euros a bescanviar per material escolar o informàtic.

CONSIDERACIONS FINALS:
Cap concursant podrà obtenir més d’un premi.
L’autor/a cedeix els drets de reproducció a l’Institut Serra de Miramar i a l’Ampa Serra de Miramar
Les fotografies participants al concurs podran, doncs, ser objecte de publicació, de reproducció i
de difusió; sempre fen-t’hi constar el nom de l’autor/a.
Tant l´AMPA com L’Institut tindrà cura de les obres i de la seva conservació, però no es fa
responsable de qualsevol accident que, de manera involuntària, puguin sofrir.
La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases.

…………………………………………………………………………………….

Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte al telèfon de l´AMPA número 722679507 de Dilluns a Divendres de 10:00 a 12:00 o per correu ampaserramiramar@gmail.com.


AMPA Serra de Miramar
Plaça Quarter s/n 43800 Valls (Alt Camp)
Telèfon: 722679507
Dilluns a Divendres de 10:00 a 12:00 h
Email: ampaserramiramar@gmail.com